Brokerii de asigurare

Intermediarii in Asigurari

In sistemul nostru de drept, principala reglementare a intermediarilor in asigurari o constituie Legea nr. 32/2000, privind activitatea si supravegherea intermediarilor de asigurari si reasigurari cu modificarile si completarile ulterioare si normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Constituirea Agentilor de Asigurare, Persoane Fizice si juridice Constituirea Brokerilor de Asigurare

In conformitate cu prevederile legale, o persoana juridica poate desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari, in calitate de broker de asigurare si/sau de
reasigurare, daca are o autorizatie din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara.
Spre deosebire de agentii de asigurare, brokerii nu pot desfasura activitatea de intermediere in asigurari fara sa detina o autorizatie de functionare din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Brokerul de asigurare va urma aceeasi procedura de infiintare reglementata de Legea nr.31/1990 privind societatile, ca orice persoana juridica.
Normele speciale din domeniul asigurarilor privind constituirea si autorizarea brokerilor de asigurare sunt cuprinse, in principal, in Legea nr. 32/2000, precum si in Norma ASF nr. 9/2015 privind autorizarea si functionarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare.

Regulile Speciale de Constituire a Brokerilor, Prevazute de Legislatia Asigurarilor

Brokerii de asigurare trebuie sa indeplineasca, printre altele, cerinte precum:

Asemanari si Deosebiri intre Brokerii de Asigurare si Agentii de Asigurare

Asemanari

• Ambele categorii de intermediari pot mijloci, atat operatiuni de asigurare, cat si de reasigurare.
• Brokerii si agentiile se pot folosi de serviciile angajatilor proprii sau diferitilor colaboratori, carora legea le reglementeaza statutul juridic, in vederea protejarii, atat a lor, cat si a asiguratilor sau potentialilor asigurati

Deosebiri

• Agentul de asigurare poate fi atat o persoana fizica, cat si o persoana juridica, brokerul de asigurare se constituie si functioneaza doar sub forma persoanei juridice.
• Agentul de asigurare are un camp de activitate mult mai restrans. El poate intermedia aceleasi clase de asigurari in numele si pe seama unui singur asigurator, pe cand brokerul poate fi intermediarul mai multora. • Conform legii, un agent de asigurare, persoana fizica sau juridica, nu poate intermedia aceleasi clase de asigurari decat pentru un singur asigurator. • O ultima diferenta este legata de pozitia si interesul pe care il au cele doua categorii de intermediari pe piata asigurarilor.

Important

Agentul de asigurare, fiind autorizat de un asigurator, incheie contracte in numele si incontul asiguratorului. In schimb, brokerul negociaza pentru clientii sai incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata incheierii contractelor.
Rezulta ca, daca agentul de asigurare este un mandatar supus regulilor stricte, prescrise deasigurator, brokerul de asigurare este un comerciant independent care este atasat propriei clientele.
Agentul de asigurare promoveaza, in principal, interesele asiguratorului, pe cand brokerul de asigurare va apara interesele clientilor sai, adica ale asiguratilor ori potentialilor asigurati, carora, asa cum dispune legea, le poate acorda asistenta pe intreaga perioada a asigurarii. Din aceasta cauza, brokerii de asigurare sunt consilierii asiguratilor.

Persoanele cu care Lucreaza Brokerii de Asigurare

Brokerii de asigurare lucreaza cu asistenti in brokeraj, care sunt persoane fizice sau juridice care, in baza unui contract cu un broker de asigurare si/sau de reasigurare, primesc o imputernicire in legatura cu un mandat de brokeraj al acestuia si, sub acoperirea contractului de raspundere profesionala a brokerului in cauza, trebuie sa intreprinda anumite activitati necesare pentru ducerea la indeplinire a mandatului de brokeraj.

O caracteristica esentiala a tuturor persoanelor cu care lucreaza brokerii de asigurare este aceea ca raporturile de munca/colaborare se stabilesc cu acestia din urma si nu cu asiguratorii sau reasiguratorii.

Asistentii in brokeraj actioneaza in baza mandatului dat de catre intermediar si nu in temeiul vreunui raport cu asiguratorul sau reasiguratorul ori cu asiguratul sau potentialul asigurat. Principala consecinta ce decurge de aici este ca nu se pot exercita actiuni directe intre asigurator si angajatii/colaboratorii brokerilor si nici intre acestia si asigurati sau potentiali asigurati. Pentru faptele angajatilor/colaboratorilor va raspunde, fata de asigurator si reasigurator sau, dupa caz, fata de asigurat sau potentialul asigurat, brokerul de asigurare, pastrand regresul impotriva prepusului in temeiul contractului de munca sau al mandatului transmis.

Principalele Obligatii ale intermediarilor in Asigurari

Intermediarilor in asigurari, fie ca sunt agenti, fie ca sunt brokeri, le revin anumite obligatii specifice activitatii pe care o desfasoara, obligatii ce sunt asemanatoare cu cele ale societatilor de asigurare.

Obligatia de Informare

Obligatia de informare a asiguratilor si potentialilor asigurati este reglementata de Ordinul nr.23/2009. Acesta prevede punerea in aplicare a normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit acestui ordin, intermediarii in asigurari au obligatia sa furnizeze clientilor toate informatiile care, potrivit legii, asiguratorii la randul lor trebuie sa le prezinte asiguratilor. Informatiile obligatorii privesc perioada precontractuala, precum si cele specifice momentului perfectarii politei de asigurare. Informatiile ce trebuie comunicate clientilor se refera la asiguratori si la intermediarii in asigurari si difera in functie de clasa sau forma de asigurare ce urmeaza a fi incheiata prin contractual de asigurare. Informatiile trebuie furnizate clientilor sub forma scrisa, sau pe un alt suport durabil, trebuie sa fie clare si exacte, si scrise in limba romana, sau intr-o alta limba asupra careia partile cad de acord. Informatiile pot fi oferite si verbal, insa doar atunci cand acest lucru este cerut in mod expres de clienti, sau cand se solicita incheierea urgenta a contractului de asigurare, cu cerinta ca ele sa fie transmise asiguratului si sub forma scrisa, sau pe alt suport, imediat dupa incheierea contractului de asigurare.

Plata taxelor Stabilite prin normele Legale

Potrivit Legii nr. 32/2000 si a normelor emise in aplicarea ei, numai brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, au obligatia sa achite o taxa de functionare de maximum 0,3% pe an. Aceasta taxa se stabileste de Autoritatea de Supraveghere Financiara si trebuie platita de catre brokerul de asigurare pe toata durata desfasurarii activitatii. Taxa de functionare este prelevata din veniturile rezultate din activitatea de brokeraj (comisioane), aferente perioadei pentru care sunt datorate.

Respectarea Masurilor Dispuse de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

In legatura cu aceasta obligatie, brokerii de asigurare trebuie sa se conformeze tuturor reglementarilor emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in ceea ce priveste raportarile, precum si activitatile pe care le desfasoara. De asemenea, trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia ASF, la cerere, registrele si inregistrarile contabile, care sa evidentieze si sa explice operatiunile efectuate in timpul desfasurarii activitatii, incluzand informatii asupra contractelor de asigurare si/sau de reasigurare incheiate si asupra intelegerii cu asiguratorii si/sau reasiguratorii.

Pregatirea Profesionala Continua

Toti intermediarii in asigurari au obligatia efectuarii unei pregatiri profesionale permanente a personalului angajat, precum si a persoanelor cu care colaboreaza. Potrivit legislatiei in vigoare, sunt supusi obligatiei privind calificarea profesionala, respectiv pregatirea profesionala continua, toate categoriile de intermediari persoane fizice precum si reprezentantii si angajatii intermediarilor persoane juridice.

Efectele Juridice ale Incheierii Contractelor de Asigurare prin Mijlocirea Intermediarilor

Activitatea de intermediere este deosebit de raspandita in comertul cu asigurari. Majoritatea societatilor de asigurare si-au externalizat serviciile de incheiere a contractelor de asigurare si asa se face ca incheierea contractelor de asigurare se realizeaza de catre intermediarii in asigurari. Din aceasta cauza se pune problema consecintelor incheierii contractelor de asigurare prin intermediarii in asigurari. Indiferent daca contractul a fost incheiat de catre brokerul de asigurare sau de agentul de asigurare, ori de prepusii acestora, asiguratorul este obligat la despagubire in limitele clauzelor contractului de asigurare. Actele sau omisiunile agentilor de asigurare vor fi suportate de asiguratorul de la care au primit imputernicire sa negocieze, fara ca ele sa poata fi opuse asiguratilor. In sustinerea acestei afirmatii, sunt dispozitiile legale potrivit carora, daca un asigurat a incheiat o asigurare printr-un agent de asigurare, asiguratorul in numele caruia actioneaza agentul, este raspunzator fata de asigurat, pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare.
In practica, sunt cazuri in care brokerul de asigurare sau agentul de asigurare nu depune la asigurator sumele incasate cu titlu de prime de asigurare, politele de asigurare si nici alte documente in legatura cu asigurarile pe care le-a incheiat. Exista situatii in care se produc riscurile asigurate prin contractele incheiate in conditiile de mai sus. In astfel de imprejurari, asiguratorul este obligat sa plateasca indemnizatia asiguratului sau, dupa caz, despagubirea tertului pagubit, deoarece, asiguratul sau tertul nu au nici o culpa pentru situatiile aratate.

Scroll to Top