Guvernanta Corporativa

Guvernanta corporativa este in concordanta cu legile in vigoare si are ca scop asigurarea transparentei activitatilor Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. , astfel incat toti actionarii si potentialii investitori sa aiba in mod egal acces la informatiile despre companie.

 

Organismele corporative ale Soc.TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. sunt structurate, dupa cum urmeaza: Adunarea Generala a Actionarilor, care este cel mai inalt for decizional al Societatii, Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva.

 

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere, care decide asupra activitatii Societatii si asigura politica ei economica si comerciala.

 

AGA poate fi Ordinara sau Extraordinara si se desfasoara in orasul de resedinta al Societatii.

 

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. este administrată în sistem unitar, de catre un Consiliu de administraţie, format din 5 administratori, persoane fizice române şi/sau străine, desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

 

Primii administratori ai Societatii au fost numiți prin Actul constitutiv.


Majoritatea membrilor Consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi.


Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani de la data numirii, administratorii fiind reeligibili. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de administratie este de 2 (doi) ani de la data numirii, aceștia putând fi realeși.

Membrii consiliului de administratie

NICULAE DAN

Membru neexecutiv – Presedinte al Consiliului de Administratie

Varsta: 47

Data Nasterii: 1976

Data Pozitie: 2017

LOGIN GABRIEL

Membru executiv – Director General

Varsta: 50

Data Nasterii: 1972

Data Pozitie: 2021

TUICA GABRIEL-ALEXANDRU

Membru Neexecutiv

Varsta: 40

Data Nasterii: 1982

Data Pozitie: 2017

DENES DANIELA-TASIA

Membru Independent

Varsta: 49

Data Nasterii: 1974

Data Pozitie: 2017

CARMEN-LOREDANA BOBU

MEMBRU NEEXECUTIV

Varsta: 48

Data Nasterii: 1975

Data Pozitie: 2023

Conducerea executiva a Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administraţie, catre doi directori : un Director general ( Login Gabriel ) si un Director executiv ( Cotiac Ion ) .

 

Puterea de a reprezenta Societatea apartine Directorului general.

 

Conducerea executiva a Societatii este investita cu competenta de a angaja raspunderea Societatii, ca broker de asigurare.


În structura Consiliului de Administrație functioneaza Comitetul de Audit, cu rol consultativ, format din doi membri ( Denes Daniela-Tasia si Tuica Gabriel-Alexandru ), care respectă cerințele și îndeplinesc atribuțiile stipulate de dispozițiile legale aplicabile.

Act constitutiv

Documente de guvernanta corporativa

Politici si proceduri cheie

Datele legate de piata asigurarilor, piata de brokeraj, cota de piata, pozitia pe piata si orice alte informatii ce provin din informatiile legate de piata de asigurari si piata de brokeraj in asigurari pentru anul trecut, vor fi adaugate dupa luna aprilie a anului curent. Mesajul nu reprezinta o oferta de servicii financiare, nimic din conținutul acestui mesaj nu poate fi interpretat ca o recomandare de a investi, decizia de investire trebuie luata individual ca urmare a analizei situatiilor financiare ale Transilvania Broker si perspectivelor pietei de asigurari. Fiecare potential investitor ar trebui sa-si consulte propriul consultant financiar, in legatura cu subscrierea sau achizitia Valorilor Mobiliare. Pretul Valorilor Mobiliare, precum si venitul si dividendele aferente acestora, daca exista, pot fie sa creasca, fie sa scada.

Scroll to Top