Note de informare

13 MARTIE 2018

Auditorii externi vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor, atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.
Consiliul va prezenta adunarii generale anuale a actionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale.
Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului.

Datele legate de piata asigurarilor, piata de brokeraj, cota de piata, pozitia pe piata si orice alte informatii ce provin din informatiile legate de piata de asigurari si piata de brokeraj in asigurari pentru anul trecut, vor fi adaugate dupa luna aprilie a anului curent. Mesajul nu reprezinta o oferta de servicii financiare, nimic din conținutul acestui mesaj nu poate fi interpretat ca o recomandare de a investi, decizia de investire trebuie luata individual ca urmare a analizei situatiilor financiare ale Transilvania Broker si perspectivelor pietei de asigurari. Fiecare potential investitor ar trebui sa-si consulte propriul consultant financiar, in legatura cu subscrierea sau achizitia Valorilor Mobiliare. Pretul Valorilor Mobiliare, precum si venitul si dividendele aferente acestora, daca exista, pot fie sa creasca, fie sa scada.

Scroll to Top